Noodalarm Geboortezorg

KNOV opent juridische aanval op geboortezorgplan Kuipers

Nieuws

Datum: 2-5-2022 Skipr

Advocaten hebben juridische gebreken gevonden in de plannen van minister Kuipers (VWS) voor de integrale bekostiging van de geboortezorg. Dat laat de KNOV, de vereniging van verloskundigen, weten. KNOV is uitgesproken tegenstander van de bekostigingsvorm en liet zich hierover juridisch adviseren.

Kuiper liet in maart weten dat hij de integrale bekostiging van de geboortezorg wil opnemen als reguliere bekostiging. Vanaf 2023 zou de nu nog experimentele bekostiging naast de mono-disciplinaire bekostiging komen te staan. Bij integrale bekostiging werken gynaecologen, verloskundigen en kraamverzorgende niet alleen nauw samen, ze declareren de zorg ook gezamenlijk. De KNOV heeft hierin altijd gevaren gezien, voor de autonomie van verloskundigen tegenover grote ziekenhuisorganisatie, voor de keuzevrijheid van zwangere vrouwen en voor verdere medicaliseren van de geboortezorg.

Doordrukken

De mono-disciplinaire bekostiging wordt niet afgeschaft. Vanuit beide kan volgens Kuipers nog gewerkt worden aan een beter passende bekostiging. Toch ziet de KNOV in het voornemen van Kuipers een stapsgewijs doordrukken van integrale bekostiging. De organisatie zet haar verzet dan ook op verschillende manieren voort. De KNOV heeft nu ook juridisch advies ingewonnen bij advocatenkantoor AKD. Volgens de KNOV hebben de advocaten een aantal juridische gebreken gevonden in de voornemens van Kuipers.

Keuzevrijheid

Met de invoer van de integrale bekostiging zou de keuzevrijheid voor zwangere vrouwen onder druk komen te staan. “Omdat deze keuzevrijheid wordt beschermd door de toepasselijke kwaliteitsstandaard, mag de prestatie- tariefregulering van de NZa de niet belemmeren. De minister van VWS heeft onvoldoende kennis vergaard om aannemelijk te maken dat van zo’n belemmering geen sprake is”, schrijft de KNOV.

Experiment

Verder zouden de uitkomsten van het experiment met integrale bekostiging geen reden geven om ermee door te gaan. “Het experiment met integrale bekostiging is geëvalueerd en op grond van deze uitkomsten (geen verbetering van de kwaliteit) moet ernstig worden betwijfeld of gevolgen van de voorgenomen aanwijzing evenredig zijn met de daarmee te dienen doelen.”

In strijd met wet

Tot slot zou het voornemen van Kuipers om de NZa een aanwijzing te geven om de bekostiging aan te passen, in strijd zijn met de Zorgverzekeringswet. “De voorgenomen prestaties voor integrale geboortezorg zullen namelijk een ‘contractvereiste’ bevatten die tot gevolg kunnen hebben dat zwangeren die willen kiezen voor een niet-gecontracteerde aanbieder van geboortezorg geen enkel recht hebben op vergoeding”, zo is te lezen in een verklaring van de KNOV.

Kamers aan zet

“De analyse en juridische gebreken ondersteunen het voorstel van de KNOV om te stoppen met de integrale bekostiging en IGO’s te ondersteunen zodat zij door kunnen onder de reguliere bekostiging”, concludeert de verloskundigenorganisatie. De KNOV heeft het juridische advies gedeeld met de Eerste en Tweede Kamer. Die moeten zich nog buigen over de voornemens van Kuipers voor de geboortezorg.

lees artikel/document (opent nieuw scherm/tabblad)

Deel dit bericht

pageviews: 1893

tinyurl: link

Gerelateerde berichten

Meer over Geboortezorg