Noodalarm Geboortezorg

Persbericht: Cliëntorganisaties en verloskundigen protesteren tegen plannen ministerie VWS

Op 1 en 12 april laten (vroed)vrouwen van zich horen

Call the midwiveOp 1 april om 12.00 uur a.s. fietst een grote groep vrouwen vanaf het Malieveld naar het ministerie van VWS en zetten verloskundigen hun verlostas op de stoep van het ministerie van VWS.

Aanleiding van de actie is de brief van het ministerie van VWS met het voornemen een tarief voor Integrale Bekostiging (IB) definitief in te voeren. Dit creërt een monopoliepositie voor ziekenhuizen. Zij zijn immers de enigen die de hele zorg van zwangerschap tot aan kraambed als geheel kunnen aanbieden.

Negatieve gevolgen van dit beleid worden breed onderschreven door vrouwenrechten organisaties als Bureau Clara Wichmann en cliëntenorganisaties als de Geboortebeweging maar zijn mogelijk nog onbekend voor de minister.

Anniek de Ruijter, directeur van vrouwenrechtenorganisatie Bureau Clara Wichmann zegt; "We zien dat de minister nu de kritiek van betrokken partijen terzijde schuift, en een totale monopoliepositie creërt voor ziekenhuizen, ten koste van de keuzevrijheid van vrouwen, het inkomen van verloskundigen en de verscheidenheid van het zorgaanbod.

Hoe het zover is gekomen: theoretische modellen, negeren geluid van cliëntorganisaties en werkvloer

Vorig jaar stelde VVD minister van Ark al voor ziekenhuizen zonder voorwaarden alle eerstelijns zorg te kunnen laten declareren. Dit vanuit een economisch perspectief: om met financiële prikkels andere samenwerking en kostenbeperkingen te realiseren. Echter, na jarenlange experimenten met IB is geen verbetering aangetoond in de kwaliteit van zorg of kostenbeheersing. De modellen houden volgens Noodalarm Geboortezorg geen rekening met de werkelijkheid.

"Een aantal ziekenhuizen sorteerden al voor op deze stelselwijziging door verloskundige praktijken eenzijdig eisen op te leggen als voorwaarde voor samenwerking. Daarmee komt het bestaansrecht van zelfstandige verloskundige praktijken in gevaar. Het 'recht van de sterkste' geldt. De behoeften van zwangeren zijn dan geheel uit beeld." aldus Joke Klinkert, vroedvrouw, Master of Public Health en mede initiatiefnemer van Noodalarm geboortezorg. 

De beroepsorganisatie KNOV publiceert binnenkort een lijst van voorbeelden waarbij ziekenhuizen verloskundigen onder druk zetten om aan hun eisen tegemoet te komen. Met het ultieme dreigement van omzetverlies cq. praktijksluiting. 

Anniek de Ruijter, voorzitter Bureau Clara Wichmann legt uit; “Zelfs al blijft het mogelijk om losse behandelingen te declareren als verloskundigen, als de zorg al is ingekocht door het ziekenhuis, zal je toch daar je hand moeten gaan ophouden. Dus verloskundigen, tot nu toe een autonome beroepsgroep van vrouwelijke ondernemers, worden hierdoor dus afhankelijk van een ziekenhuis, en komen in de verdrukking als het gaat over de hoe zij hun zorg verlenen."

De Tweede Kamer heeft vorig jaar minister Van Ark middels een motie gevraagd de besluitvorming met een jaar uit te stellen om de kernpartijen in de geboortezorg de gelegenheid te geven met voorstellen voor een gedragen alternatieve bekostiging te komen. Dat voorstel ligt er nu en kan uitgewerkt worden als de minister besluit om daar opdracht toe te geven.

Petitie

Inmiddels hebben meer dan 128.000 mensen de petitie voor keuzevrijheid en behoud van laagdrempelige verloskundige zorg in de wijk van Noodalarmgeboortezorg ondertekend. Vrouwen, families, de geboortebeweging en Clara Wichman ondersteunen de petitie. 

1 april 11:00: Manifestatie op Malieveld, fietstocht naar ministerie van VWS

Op het Malieveld verzamelen zich ouders en verloskundigen uit het hele land. Daarna is er een fietstocht door Den Haag naar het ministerie van VWS. Daar wordt een manifest aangeboden met een voorstel om in overleg te gaan met de nieuwe minister die dit dossier van zijn voorganger heeft overgenomen. Meer info zie de website.

12 april om 13.15 uur aanbieden petitie aan Tweede Kamer

Op 12 april vindt er een tweede manifestatie op het Malieveld plaats waarna het Platform Noodalarm Geboortezorg de getekende petitie aan de Tweede Kamerleden aanbiedt.    

- - - EINDE PERSBERICHT - - - 

Noodalarm geboortezorg is samenwerkingsverband van cliëntenorganisaties en individuele verloskundigen. Dit samenwerkingsverband wordt gesteund door Bureau Clara Wichmann en de Geboortebeweging. Zie de website voor meer informatie.

Voor contact: 06-167 888 33 (Joke Klinkert) of 06 - 2000 73 70 (Linda Rentes), email: info@noodalarmgeboortezorg.nl

tinyurl: link