Noodalarm Geboortezorg

Brief aan stakeholders

mailadressen:

CPZ: cpz@collegepz.nl

NZa: jrijneveld@nza.nl

ZN: w.adema@zn.nl

 

Geachte,

We ontvangen signalen dat de NZa en VWS nog steeds voornemens zijn om integrale bekostiging regulier te maken. Vorig jaar is dat op het laatste moment voorkomen. Daarvoor hebben wij onder andere een petitie en een brievenactie gestart.

Destijds met als resultaat om te komen tot een alternatieve oplossing. De direct betrokken belangenorganisaties in de geboortezorg zijn in het afgelopen jaar de uitgangspunten voor een alternatief overeengekomen. Kwaliteitsverbetering als uitgangspunt, op basis van cliëntprofielen behoud van acute zorg en mogelijkheden bieden voor verplaatsen van zorg. Allemaal stappen in de goede richting. En nog veel belangrijker; het heeft gedeeld draagvlak.

Toch lijkt de beslissing om integrale bekostiging voor de gehele geboortezorg regulier te maken al genomen te zijn. Daarmee wordt gekozen voor:

  • het, op termijn, afschaffen van de eerstelijn, door vergoeding afhankelijk te maken van anderen, waardoor autonoom professioneel handelen onmogelijk wordt;
  • als gevolg daarvan meer medicalisering, duurdere zorg en minder keuzevrijheid;
  • tweedeling in plaats van samenwerking, zoals in de samenwerking van Ter Gooi en AmsterdamUMC met slechts een verloskundigenpraktijk, waar de zorgverleners elkaars concurrent worden in plaats van samenwerkingspartners;
  • een forse wijziging zonder enige vorm van draagvlak, en vooral zonder enige aantoonbare verbetering van de kwaliteit. Maak bijvoorbeeld werk van de uitkomsten van het RIVM rapport, in plaats van de invoering van het experiment.

Dit heeft desastreuze gevolgen voor de geboortezorg en voor de zorg voor vrouw en kind. De eerstelijnsverloskundige is een van de best gewaardeerde zorgverlener op Zorgkaart Nederland en borgt, net als de huisarts, persoonlijke laagdrempelige zorg in de wijk, onnodige medicalisering en kostenbesparing. Deze zorg dreigt nu met het badwater weggespoeld te worden! Het zonder onderbouwing zó ingrijpend wijzigen van de bekostiging van de geboortezorg is onbegrijpelijk. Zeker omdat er een alternatief ligt, waarbinnen ook IGO’s gewoon door kunnen als organisatievorm. Maar waarbij er geen nieuwe bekostiging voor minder dan 10% van de aanbieders in het leven geroepen wordt.

Gezien deze ontwikkelingen starten wij de petitie weer op en maken we ons klaar om weer actie te voeren. We hopen hiermee dat alle partijen alsnog komen tot het juiste besluit om integrale bekostiging af te schaffen en eindelijk toe te werken aan een geboortezorg waarbij duurzaam de preventieve geboortezorg, keuzevrijheidvan de zwangere en gelijkwaardige samenwerking worden geborgd.

Met vriendelijke groet,