Noodalarm Geboortezorg

Actie 1 en 12 april voor behoud keuzevrijheid zwangeren

Geachte ondertekenaar,

Inmiddels hebben meer dan 128.000 mensen de petitie van Noodalarmgeboortezorg ondertekend. Het heeft vorig jaar geholpen de invoering van Integrale Bekostiging (IB) een jaar uit te stellen. Common EyeDaarna is door de gynaecologen, kraamzorg, verloskundigen en patiëntenorganisaties hard gewerkt aan een bekostiging die vrije keuze van zwangeren wél garandeert en daarmee de aanwezigheid van de verloskundige dichtbij in de wijk.

Toch stuurde Minister Ernst Kuipers op 21 maart j.l een brief naar de Tweede Kamer met het voornemen om Integrale Bekostiging vanaf 2023 definitief te maken. Daarmee geeft hij het ziekenhuis een monopoliepositie ten koste van vrouwen en verloskundigen.
Daarom gaan wij wederom actievoeren: voor de keuzevrijheid van zwangeren om te kiezen waar en met wie zij wil bevallen. Deze keuzevrijheid maakt het Nederlandse systeem van Geboortezorg uniek. De Tweede Kamer alleen kan nu het besluit nog tegenhouden. We hebben nog een maand om de Tweede Kamer te overtuigen dat Integrale Bekostiging definitief van tafel moet.

Manifestatie's Call the Midwife

Call the midwiveKom in verzet. Laat de minister en de Tweede Kamer zien en horen dat vrouwen zelf willen beslissen hoe en waar ze willen bevallen.

1 april: Malieveld Den Haag
Op 1 april a.s. fietsen we van het Malieveld naar het ministerie van VWS en zetten de verloskundigen hun verlostas op de stoep van de Minister van VWS, Ernst Kuiper, onder het motto; "aan gedwongen IB doen wij niet mee!".

U kunt zich hier aanmelden en leest daar ook alle informatie over de actie's.

12 April: aanbieden petitie
Op 12 april vindt er een tweede manifestatie op het Malieveld plaats waarna het Platform Noodalarm Geboortezorg de door u getekende petitie aan de Tweede Kamerleden aanbiedt. De petitie heeft nu 121.000 ondertekenaars. U kunt zich hier aanmelden en leest daar ook de benodigde informatie.

Door u aan te melden krijgt u via e-mail alle actuele informatie.

Kunt u niet komen? Dan kunt u helpen door deze petitie onder de aandacht brengen van mensen die wellicht nog niet getekend hebben. Dat kan ook door dit bericht via e-mail door te sturen.

Deel de petitie en zorg dat wij op 12 april minstens 250.000 handtekeningen kunnen aanbieden. 

Wij zijn actief op de sociale media en daar kunt u ons vinden, onze berichten liken en vooral delen.
Wanneer u de berichten deelt vergeet ons dan niet te taggen, zo kunnen potentiële nieuwe ondertekenaars ons snel en makkelijk vinden. Wij proberen steeds een nieuw bericht te plaatsen zodat u ook steeds weer opnieuw kunt delen. Via de sociale media is het bereik het grootst, dus volg, like en deel!

U vindt op de website bij het kopje ‘Doe mee’ materiaal waarmee u via Whatsapp uw contacten kan bereiken om bij hen de petitie onder de aandacht te brengen. Deel deze met de link naar de website www.noodalarmgeboortezorg.nl en zeg het voort!

Daarnaast kunt u ons helpen met een donatie. Om dit tij definitief te keren verzetten we veel werk en worden kosten gemaakt voor de manifestaties (spandoeken, geluidsinstallatie e.d.).

Heeft u vragen? Stuur een mail naar info@noodalarmgeboortezorg.nl

Met vriendelijke groet,
Kwartiermakers Noodalarm geboortezorg
Joke Klinkert, Antje Martje Bakker, Vivian Robben, Marieke Smith, Linda Rentes

tinyurl: link