Noodalarm Geboortezorg

Over Platform Noodalarm Geboortezorg

Platform Noodalarm Geboortezorg is een snel groeiende beweging van zwangeren, ouders en zorgprofessionals kent inmiddels steun van vele andere betrokkenen.

De betrokkenen binnen het platform hebben met elkaar gemeen dat ze met veel bewustzijn het zorglandschap en de politiek volgen en wensen bij te dragen aan ontwikkeling van een duurzame inrichting van de geboortezorg. De geboortezorg van de toekomst zien zij als een afgestemde gelijkwaardige samenwerking tussen zwangeren, ouders en zorgprofessionals en zorgprofessionals onderling. Binnen de geboortezorg van de toekomst zien zij het behoud van de waarde van het unieke Nederlandse zorgstelsel geborgd binnen de hedendaagse (technologische) mogelijkheden. 

We wensen middels de petitie en deze site de burger en de zorgprofessional:

  • te informeren over de huidige ontwikkelingen en
  • de mogelijkheid te bieden hun stem te laten horen richting de Tweede Kamer en de minister. 

De inhoud van de petitie ondersteunt de inhoud van de gesprekken die de landelijke belangenorganisaties KNOV, BO Geboortezorg en de Patiënten Federatie aan de landelijke tafels voeren. 

De kwartiermakers binnen het Platform zijn Antje Martje Bakker, Joke Klinkert, Linda Rentes, Marieke Smith en Vivian Robben. Betrokken maar niet actieve kwartiermakers zijn Beatrijs Smulders en Ineke Bijloo.

Deze mensen doen dit werk onbezoldigd. Voor het dekken van de kosten zijn we afhankelijk van donaties.

Heb je vragen of wil je naast het tekenen van de petitie of het doneren van een bijdrage meer betekenen? Mail ons dan op:

Voor perscontact

  • 06-167 888 33 of 06-416 096 89