Noodalarm Geboortezorg

Voorbeeldbrief aan minister / commissie VWS

mailadressen

vaste kamer commissie; cie.vws@tweedekamer.nl

ministerie: p.leeflang@minvws.nl

Geachte minister van VWS en leden van de Tweede Kamer,

Begin 2021 is er een petitie gestart om te voorkomen dat integrale bekostiging van de geboortezorg werd ingevoerd. Als de verloskundige haar zelfstandige declaratierecht verliest verdwijnt op termijn de zelfstandige verloskundige en daarmee de keuzevrijheid voor de vrouw. Twee sterke punten in de nederlandse geboortezorg die we juist moeten koesteren. Met name in deze tijd waarin de ziekenhuiszorg onder zware druk staat. Meer dan 60.000 mensen hebben de petitie ondersteund.

Vorig jaar heeft de Tweede Kamer, o.a. op basis van de petitie, besloten het besluit tot integrale bekostiging van de geboortezorg uit te stellen en partijen de ruimte te bieden tot een gedragen alternatief te komen.

Er is in het afgelopen jaar hard gewerkt aan een alternatief. De belangrijkste beroepsorganisaties in de geboortezorg; kraamverzorgenden (BO geboortezorg), gynaecologen (NVOG) en de verloskundigen (KNOV) hebben samen met de patientenfederatie gezamenlijk uitgangspunten opgesteld. Hierbij staan kwaliteit en clientprofielen centraal in plaats van bekostiging, wordt goede acute zorg geborgd en ruimte gemaakt voor het verplaatsen van zorg welke niet in een ziekenhuis hoeft plaats te vinden. De KNOV biedt een concreet alternatief voor een passende bekostiging. Deze geeft geen tweedeling, maar één bekostiging waar iedereen mee kan werken. Hierdoor blijft de keuzevrijheid en eerstelijnsverloskunde behouden. Verdere uitwerking kan eenvoudig en snel als daar werk van wordt gemaakt. 

Desondanks ligt op dit moment opnieuw het advies voor aan de aanstaande minister van VWS om integrale bekostiging in te voeren! Een onbegrijpelijke beslissing en een klap in het gezicht van de cliënten, zorgprofessionals en alle mensen die de petitie hebben ondertekend.

Wij vragen u het experiment integrale bekostiging definitief stop te zetten, niet regulier te maken en in te zetten op uitwerking van het alternatief. Hiermee de verdeling in de geboortezorg te stoppen en te kiezen voor het duurzame behoud van goede preventieve geboortezorg en keuzevrijheid.

Met vriendelijke groet,