Noodalarm Geboortezorg

Brief aan verloskundigen

Brief verloskundige praktijken

Beste verloskundigen,

Graag willen we jullie er op wijzen dat er een hele belangrijke beslissing aan komt, wat de toekomst van ons vak raakt. De nieuwe minister van VWS zal een beslissing gaan nemen over de bekostiging van de geboortezorg. Op dit moment is het ministerie van VWS voornemens om de integrale bekostiging regulier te maken. Zij zullen dat ook meegeven aan de nieuwe minister. Het nieuwe besluit zal waarschijnlijk in januari genomen worden.

Wat betekent integrale bekostiging voor jou?

Het betekent veel voor jou en jouw praktijk. Voor het werk wat je doet en de zorg die je levert. Nu bepaal je zelf de beste zorg voor de zwangere vrouw. Daar krijg je ook zelf voor betaald door de zorgverzekeraars. Waar nodig zoek je de samenwerking met andere zorgverleners. Als integrale bekostiging de norm wordt, wordt je voor de betaling van de zorg afhankelijk van een andere organisatie. De Integrale Geboortezorg Organisatie (IGO), waar het ziekenhuis en de gynaecoloog een belangrijke stem hebben, gaan mede bepalen voor welke zorg wordt betaald en wie welke zorg levert. Dit kent zeer ongewenste gevolgen; meer medicalisering, duurdere zorg en minder keuzevrijheid. Als verloskundige raak je je eigen professionele autonomie kwijt. Het zal forse consequenties hebben op de zorg die wij leveren en die zo wordt gewaardeerd door de zwangere vrouw. Dat zal uiteindelijk leiden tot het verdwijnen van de eerstelijns verloskundige zorg. Opvallend is dat uit alle onderzoeken blijkt dat integrale bekostiging niet leidt tot verbetering van de zorg.

De bestaande IGO's kennen vanwege hun experimentstatus bepaalde randvoorwaarden. Deze zijn niet in te bouwen wanneer integrale bekostiging een reguliere bekostigingsvariant wordt. In verschillende regio’s zijn de consequenties al zichtbaar. Neem het voorbeeld van ’t Gooi, waar het ziekenhuis het VSV en de eerstelijnspraktijken heeft genegeerd en een IGO startte met slechts één verloskundigenpraktijk. Iets soortgelijks zien we nu ontstaan in de samenwerking tussen AmsterdamUMC en één verloskundigenpraktijk, zonder betrokkenheid van het VSV en draagvlak de georganiseerde eerstelijn. Ook in andere regio’s liggen de plannen al klaar.

Gelukkig ligt er een andere oplossing.

De KNOV heeft samen met de NVOG, BO geboortezorg en Patiëntenfederatie Nederland een alternatief voorgesteld. Richting cliëntprofielen, met oog voor verplaatsen van zorg en behoud van goede toegang tot acute zorg. De KNOV heeft bovendien reeds een alternatief voor passende bekostiging geinitieerd. Deze geeft geen tweedeling, maar een bekostiging waar iedereen mee kan werken. Verdere uitwerking kan eenvoudig en snel als daar werk van wordt gemaakt. Inhoudelijk worden hierin sociale verloskunde en continuïteit van zorgverlener een belangrijk onderdeel van de zorg. Het voorstel biedt een veel beter perspectief dan de integrale bekostiging biedt. 

Bovendien kunnen ook de huidige gebruikers van de integrale bekostiging,de 8 IGO's hun zorg en samenwerking voortzetten onder deze vorm van bekostiging. Zonder bovengenoemde nadelen van de integrale bekostiging.

Wat kunnen wij verloskundigen doen?

Gelukkig is de strijd nog niet gestreden. Er wordt door veel partijen, waaronder onze eigen KNOV, gelobbyd om dit tegen te houden. Maar wij als verloskundigen zijn volop nodig om deze beweging een halt toe te roepen. 

Vorig jaar zijn wij een petitie gestart, wij vragen jullie via deze weg om de petitie alsnog te ondertekenen, mocht je dat nog niet gedaan hebben. De petitie en meer informatie is te vinden op www.noodalarmgeboortezorg.nl.

Daarnaast vragen we jullie brieven te sturen naar VWS, de Tweede Kamer, CPZ en de NZa  om je zorgen te uiten en deze beweging een halt toe te roepen.

Hiermee voeren we de druk op bij het ministerie en andere belangrijke partijen. Laten we als verloskundigen zien dat wij dit absoluut niet willen. Nog één keer alles uit de kast om integrale bekostiging van tafel te krijgen. Gezamenlijk opkomen voor het belang van de eerstelijnsverloskundige en alle goede zorg die wij aan de vrouwen leveren.

Met vriendelijke groet,