Noodalarm Geboortezorg

Verloskundigen protesteren tegen nieuwe vorm van financiering

Nieuws

Datum: 23-5-2022 RTV-Drenthe

Verloskundigen uit Hoogeveen demonstreren vanmiddag bij het gemeentehuis. Dat doen ze omdat de Tweede Kamer vandaag praat over de zogeheten integrale bekostiging van de geboortezorg. Minister Kuipers wil namelijk die zorg op een andere manier laten betalen.

Verloskundigen zijn daar niet blij mee. Volgens hen gaat dat ten koste van de zelfstandigheid van de verloskundige. Ook zou de keuze van zwangere vrouwen in het geding zijn en krijgen ziekenhuizen te veel macht.

De zak met geld

"In de praktijk betekent dit dat de zorgverzekeraars zelf mogen kiezen wie ze de 'zak met geld' geven. Hierdoor is het voor de zorgverzekeraars makkelijker onderhandelen en financieel beter overzichtelijk. Volgens minister Kuipers zorgt de invoering van integrale bekostiging voor een betere kwaliteit van zorg. Echter bewijzen pilots het tegendeel", schrijven de verloskundigen.

Uit een van die pilots blijkt volgens hen dat zorgverleners onderling moeten bepalen wie welk deel krijgt. "Daarvoor moet eerst een aparte organisatiestructuur worden opgericht. (...) Het merendeel hiervan is gestopt. Hieruit blijkt dat de kwaliteit van de zorg niet beter wordt, maar de administratieve last enorm toeneemt." Ook moet er een manager worden aangesteld, die de pot met geld verdeelt. Volgens de verloskundigen blijft er dan minder geld over voor hen en het ziekenhuis. "Behalve de manager, wordt niemand er beter van."

'Geen weg meer terug'

Minister Kuipers stelt dat naast die integrale bekostiging de reguliere bekostiging voorlopig allebei beschikbaar zijn. "Maar het uiteindelijke doel is over te gaan op integrale bekostiging als enige declaratiemethode. Wanneer dit pad eenmaal is ingeslagen, is er geen weg meer terug."

Nu is het nog zo dat de zwangere altijd eerst bij de verloskundige onder zorg is. "De verloskundige is de spin in het web van de geboortezorg. Er is veel persoonlijke aandacht en de zorg is dichtbij voor de zwangere. Een zwangerschap is voor aanstaande ouders heel spannend. Daarom is het belangrijk dat zij zich vertrouwd voelen met de verloskundige die om de hoek is, aan wie ze alles kunnen vragen en die altijd bereikbaar is", vinden ze.

'Zwangere verliest keuzevrijheid'

De zorgverzekeraar betaalt de verloskundigen, net als het ziekenhuis en de kraamzorgorganisatie. Een zwangere vrouw kan zelf kiezen waar ze wil bevallen: thuis of in het ziekenhuis. De verloskundigen zijn bang dat als die integrale bekostiging van kracht is, dat ziekenhuizen zeggenschap krijgen over dat geld. "Het ziekenhuis is erbij gebaat voldoende winst te maken. Als ze door de integrale bekostiging minder geld ontvangen, zullen ze de productie op willen schroeven. Dit houdt in: meer zwangeren onder zorg krijgen en zoveel mogelijk bevallingen in het ziekenhuis doen. Een gedeelte van de verloskundige zorg zal overgenomen worden door het ziekenhuis. Niet de zwangere kan bepalen hoe ze wordt begeleid in de zwangerschap, maar de zorgverlener met de grootste financiële macht."

Vanwege het protest is de verloskundigenpraktijk in Hoogeveen tussen 15.00 uur en 17.30 uur dicht. Zwangeren die met spoed gecontroleerd moeten worden of hulp nodig hebben, moeten naar de zogeheten 'verlostent' bij het gemeentehuis, in plaats van naar de praktijk.

lees artikel/document (opent nieuw scherm/tabblad)

Deel dit bericht

pageviews: 1969

tinyurl: link

Gerelateerde berichten

Meer over Geboortezorg