Noodalarm Geboortezorg

Gezondheid

Thema

In Den Haag stapten zeker 170 verloskundigen vandaag op de fiets om van het Malieveld naar het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) te rijden. Daar zetten ze hun koffer voor de deur. ,,Ernst, houd jij m'n tassie even vast”, zegt Joke Klinkert, een van de kwartiermakers van het Platform Noodalarm Geboortezorg. De afgelopen maanden zamelden verloskundigen al ruim 136.000 handtekeningen in om hun protest kracht bij te zetten. 

lees verder

Even leek het erop dat de bekostiging van integrale geboortezorg in de nabije toekomst geïntroduceerd kon worden, maar de samenwerkende partijen zien er steeds minder heil in. Alleen de gynaecologen staan nog open voor het huidige voorstel voor de bekostiging. Onder meer de Patiëntenfederatie Nederland, kraamverzorgenden en verloskundigen willen dat de geboortezorg op een andere manier bekostigd wordt dan volgens het voorstel dat er nu ligt. 

lees verder

Alleen gynaecologen geloven nog in het huidige voorstel voor een integrale bekostiging van de geboortezorg. Verloskundigen, kraamzorg en de Patiëntenfederatie zien er geen brood in, zo blijkt uit een nieuwe ronde gesprekken tussen de partijen. De integrale bekostiging, zoals die nu voorligt, kan dan ook niet dienen als ‘stip op de horizon’ voor de geboortezorg.

lees verder

Op verzoek van VWS heeft de KNOV samen met  Bo geboortezorg, KNOV, NVOG en de Patientenfederatie Nederland  in het voorjaar van 2021 intensief samengewerkt aan een gezamenlijke visie. Na dit rapport medio juli met VWS en de NZa te hebben besproken, zijn de leden van de KNOV in september 2021 hierover geïnformeerd.

lees verder

Hieronder leest u meer over de diverse aspecten. Onderaan elk alrtikel kunt u dan doorklikken naar de volgende of terug naar de vorige. Bij een artikel staan gerelateerde nieuwsberichten.

Gerelateerde organisaties

Heeft u suggesties? info@burgerplatform.nu.