Artikelen

31-3-2022: Tegenstanders van een tarief voor integrale bekostiging zijn komende vrijdag van plan een protestactie te organiseren in Den Haag. Vrouwenrechtenorganisaties en cliëntenorganisaties vrezen voor negatieve gevolgen van dit tarief.
31-3-2022: Veerle Takes, voorzittter van de Amsterdamse verloskundige branchevereniging EVAA legt uit wat er aan de hand is.
14-1-2022:

De KNOV heeft kennisgenomen van een enquête die de (Nederlandse Zorgautoriteit) NZa heeft uitgezet onder de aanbieders die werken met de integrale geboortezorgprestaties en de zorgverzekeraars. Een kritisch geluid met betrekking tot de integrale bekostiging was blijkbaar niet wenselijk. De NZa heeft ervoor gekozen om 90% van de geboortezorg niet te bevragen; zij doen niet mee aan de integrale bekostiging of zijn tegen. Of de meer dan 110.000 cliënten en verloskundigen die inmiddels de petitie tegen de integrale bekostiging en voor keuzevrijheid hebben ondertekend.

Als je wilt:like het bericht op LinkedIn.

3-9-2021: Op verzoek van VWS heeft de KNOV samen met  Bo geboortezorg, KNOV, NVOG en de Patientenfederatie Nederland  in het voorjaar van 2021 intensief samengewerkt aan een gezamenlijke visie. Na dit rapport medio juli met VWS en de NZa te hebben besproken, zijn de leden van de KNOV in september 2021 hierover geïnformeerd.
Volgende 10