Noodalarm Geboortezorg

Oproepen aan de politiek

Volgende 12
1. gerben de wolf
Kampen 
We moeten klimaatdoelen halen. Dan kan het niet anders dan dat de luchtvaart flink moet krimpen. minimaal 50% minder vliegtuigen
2. Nicole
 
Geef onze rust en ruimte terug die LV op illegale wijze zonder vergunningen en met hulp van VVD politiek heeft gestolen
3. Michel koreman
Rotterdam 
Vliegen, alleen als het niet anders kan en dan zonder subsidie, vrijstelling van belasting en andere voordelen exclusief voor deze sector.
4. Muis Luijten
Nijmegen 
Krimp de luchtvaart! Geef onze kinderen en kleinkinderen een eerlijke kans.
5. David Mathas
Amstelveen 
Bij het huis waar ik opgroeide kan je soms niet in de tuin praten, iets opnemen wordt elke 5 minuten verstoord door de vliegtuigen en de stank en soms zwarte lagen op de tuinstoelen was is ondraaglijk en ongezond! Waarom draait alles altijd om geld in dit land.
6. Jan Pit
Oldemarkt 
Zoveel als mogelijk stoppen met luchtvaart voor een gezondere wereld
7. Albert Brandt
Driebergen-Rijsenburg 
Als we geen kans zien luchtvaart te laten afnemen kunnen we alles wel vergeten.
8. Nico Paardekooper
's-Gravenhage 
Bewoners van Nederland roepen de regering op om: het aantal vliegbewegingen te beperken tot maximaal 350.000 per jaar en zo de uitstoot te halveren van broeikasgassen, stikstofoxiden en kankerverwekkende stoffen de luchtvaart eerlijk- en veelvliegers zwaarder te belasten af te zien van de opening van vliegveld Lelystad en Rotterdam, Eindhoven, Eelde en Maastricht Airport te sluiten voor commercieel verkeer
9. daan bolwijn
Vreeland 
Krimp voor groei van onze leefbaarheid!
10. Elise Slagter
Arnhem 
Stop luchtvaart Stop bioindustrie
11. M. Doppenberg
Oosterbeek 
Denk nu aan de toekomst van uw kleinkinderen! (of hiervoor geen interesse?)
12. Albert Willem Knop
Horn 
Ga om te beginnen eens behoorlijk belasting heffen op luchtvaart. BTW op tickets en kerosine en accijns op benzine. Reken vervolgens ook alle vervuiling (ook op grotere hoogtes) mee en neem daar maatregelen op. En stuur op eerlijk gemeten hinder en niet alleen op aantal vluchten.
Volgende 12