PERSBERICHT Start stiptheidsactie’s Verloskundigen maandag 23mei.

Persbericht

Datum: 20-5-2022

Op maandag 23 mei leggen verloskundigen door heel Nederland hun werkzaamheden neer.

24 mei debatteert de tweede kamer over het besluit van minister Kuipers om Integrale Bekostiging van de geboortezorg in te voeren. Hiermee komt de organisatie van de geboortezorg in handen van de ziekenhuizen te liggen volgens de verloskundigen, met grote gevolgen voor de laagdrempelige zorg in de wijk en keuzevrijheid van de zwangere.
De KNOV en clientorganisaties zoals ‘Clara Wichmann’ en de ‘Geboortebeweging’ ondersteunen deze visie.

Verloskundigen zijn de flexibele schil in de geboortezorg en zijn 24/7 zowel in de wijk als in het ziekenhuis bereikbaar.

“De Corona periode heeft opnieuw bewezen hoe belangrijk deze laagdrempelige zorg voor de gezonde zwangere is. Toen kon de zorg voor haar gewoon doorlopen, terwijl de ziekenhuizen op slot gingen”, geeft Joke Klinkert aan, woordvoerder Geboortezorg. “In Nederland worden in tegenstelling tot het buitenland nauwelijks kinderen op de snelweg geboren daar zorgt de verloskundige voor die toegerust is om zowel thuis als in het ziekenhuis veilig en vakkundig bevallingen te begeleiden.”

 

In de afgelopen maanden hebben 200.000 burgers en zorgprofessionals geprotesteerd tegen het besluit van minister Kuipers om Integrale Bekostiging in te voeren.

 

Willens en wetens negeren VWS, de minister, de NZa en zorgverzekeraars de voorbeelden uit het land waar de kwaliteit, toegankelijkheid en samenwerking verslechterde door de komst van Integrale Bekostiging en zetten het beleid door. De NZa geeft aan op dergelijke ontwikkelingen niet te kunnen handhaven. Volgens Noodalarm Geboortezorg stevent de overheid hiermee af op een volgende parlementaire enquête.

 

De verloskundigen zien geen andere mogelijkheid meer dan het neerleggen van hun werkzaamheden, om de consequenties van dit beleid duidelijk te maken en de Tweede Kamer op te roepen in te grijpen.

 

Wanneer Integrale Bekostiging is ingevoerd stelt dit de ziekenhuizen (ook zonder contract met de zorgverzekeraar) in staat de volledige verloskundige zorg te declareren. Ook de zorg welke nu door verloskundigen in de wijk wordt geboden. Daar waar veel ziekenhuizen in financieel zwaar weer verkeren vormt de gezonde zwangere een gemakkelijke inkomstenbron.

Een voorbeeld hoe binnen het experiment Integrale Bekostiging de gezonde zwangere een businessmodel werd, en kwaliteit en toegankelijkheid van zorg in het geding kwamen, ligt in ‘t Gooi. Hier startte ziekenhuis Tergooi met slechts 1 verloskundigenpraktijk een Integrale Geboortezorg Organisatie(IGO). “Hiermee werd het gehele netwerk van samenwerkende aanbieders in de wijk buiten spel gezet en bestaat er een zorgelijk groot verschil in het zorgaanbod voor cliënten binnen en buiten de IGO” volgens een woordvoerder van de coöperatie van verloskundigen.
 

De verloskundigen pleiten voor doorontwikkeling van de monodisciplinaire bekostiging met kwaliteitsverbetering als uitgangsbasis. Deze ontwikkelingsrichting kent draagvlak onder alle geboortezorgpartners.

 

“ De bestaande IGO’s kunnen zich binnen deze variant ook door ontwikkelen. Het is dus niet nodig een systeemwijziging door te voeren zonder dat deze bewezen is betere kwaliteit te leveren en grote gevolgen heeft voor het voortbestaan van laagdrempelige verloskundige zorg in de wijk en de keuzevrijheid van de zwangere” aldus Klinkert.

- - - - - EINDE PERSBERICHT - - - - -

 

 

Noodalarm geboortezorg is samenwerkingsverband van clientorganisaties en individuele verloskundigen. Zie link voor meer informatie.

Voor contact: 06-167 888 33 (Joke Klinkert)

Petitie: noodalarmgeboortezorg.nl , met meer dan 192.000 ondertekenaars

 

 

Noot voor de redactie:

Heeft u vragen? Stuur een mail naar info@noodalarmgeboortezorg.nl

Met vriendelijke groet, Kwartiermakers Noodalarm geboortezorg Joke Klinkert, Antje Martje Bakker, Vivian Robben, Marieke Smith, Linda Rentes


Contactgegevens:

Van:

Noodalarm geboortezorg

Website:

https://noodalarmgeboortezorg.nl

Contactpersoon:

Joke Klinkert

Telefoon:

0616788833

Email:

info@noodalarmgeboortezorg.nl


 

Deel dit bericht

pageviews: 2756

tinyurl: link