Vrees dat zwangere vrouwen straks weinig te kiezen hebben

Nieuws

Datum: 1-4-2022 Algemeen Dagblad

In Den Haag stapten zeker 170 verloskundigen vandaag op de fiets om van het Malieveld naar het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) te rijden. Daar zetten ze hun koffer voor de deur. ,,Ernst, houd jij m'n tassie even vast”, zegt Joke Klinkert, een van de kwartiermakers van het Platform Noodalarm Geboortezorg. De afgelopen maanden zamelden verloskundigen al ruim 136.000 handtekeningen in om hun protest kracht bij te zetten. 

Waarom de verloskundigen boos zijn? Dat is een wat technisch verhaal. Het komt er op neer dat de bekostiging van geboortezorg vanaf volgend jaar voor een deel verandert. Al in 2017 startte het kabinet een experiment, waarbij alle geboortezorg - gynaecologen, verloskundigen en kraamzorg - in zogenoemde integrale geboortezorgorganisaties gingen samenwerken. Daarbij kwam een vast bedrag voor alle zorg die een zwangere vrouw nodig had en moesten de organisaties dat geld onder elkaar verdelen. Het idee was dat er minder babysterfte zou zijn doordat er een betere samenwerking kwam. 

Tekentafel

De verloskundigen juichen het toe om meer met ziekenhuizen samen te werken, maar vinden niet dat het geld in één grote pot bij zo'n samenwerkingsverband moet belanden. Ze zijn bang dat ziekenhuizen al het geld naar zich toe trekken. ,,Je kunt wel zeggen dat alle partijen gelijk zijn, maar de ziekenhuizen en gynaecologen samen zijn zo groot. Daar ben je als kleine partij niets bij”, verklaart Klinkert. ,,Op de tekentafel ziet het er fantastisch uit: zet alle partijen bij elkaar en dan krijg je een betere kwaliteit van geboortezorg, maar in de praktijk werkt dat zo niet.”

De verloskundigen zien de hele operatie als manier om kosten te drukken. Klinkert: ,,We denken dat het kabinet grote geboortecentra wil waar dan zevenduizend bevallingen worden gedaan. Maar wij willen juist in de wijken blijven, dichtbij de vrouwen. We willen de tijd voor ze nemen, ze goed begeleiden.”

Bovendien komt het erop neer dat de zwangere vrouwen die via zo'n samenwerkingsorganisatie willen bevallen niet meer alle partijen zelf kunnen kiezen. Ze krijgen dan een pakket aangeboden, waarin vaste verloskundigenpraktijken, ziekenhuizen en kraamzorgorganisaties zitten. De verloskundigen die niet bij zo'n geboortezorgorganisatie zijn aangesloten vallen dan buiten de boot. ,,Zwangere vrouwen zijn niet ziek”, stelt Eva van Ofwegen, woordvoerder van de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV). ,,Maar hoe meer macht naar een ziekenhuis, hoe groter de kans op onnodige medicalisering. Bovendien staat een ziekenhuis niet bekend om zijn inzet op preventie.”

Keuzevrijheid

Minister Ernst Kuipers (volksgezondheid) stelt in een brief aan de Tweede Kamer dat een andere manier van betaling geen invloed heeft op de keuze die vrouwen kunnen maken rondom de geboorte van hun kinderen. ‘Keuzevrijheid is wettelijk vastgelegd en gaat over de keuze voor een zorgprofessional. Hieraan kan en zal een bekostiging niets veranderen’, schrijft de minister. Volgens Kuipers blijven verloskundigen juist hard nodig om ook in de toekomst alle zorg aan te kunnen. Hij vindt dat hun positie moet worden versterkt, zodat zwangere vrouwen niet onnodig in het ziekenhuis belanden.

Voor Patiëntenfederatie Nederland is die vrijheid om zelf een verloskundige of kraamzorg te kunnen kiezen het enige dat telt. Dat zou het geval zijn omdat het kabinet ook losse behandelingen blijft betalen zoals dat nu gebeurt. De verloskundigen vrezen echter dat zorgverzekeraars simpelweg bij ziekenhuizen inkopen, waardoor veel verloskundigen een contract mislopen. 

Experimenten 

Het RIVM volgde de afgelopen jaren de experimenten die momenteel in 8 van de 71 regio's lopen. Daaruit blijkt dat de verloskundigen die bij zo’n geboortezorgorganisatie zijn aangesloten positief zijn over de samenwerking in de geboortezorg. ,,We zien dat alle betrokkenen een gelijke stem hebben en dat er meer bevallingen door de verloskundigen worden af gemaakt”, aldus projectleider Eline de Vries. 

En of zwangere vrouwen echt minder te kiezen krijgen? Het is maar hoe je het bekijkt, zegt Jeroen Struijs, die de afgelopen jaren projectleider was. Want vrouwen kloppen nog steeds aan bij de verloskundige in de buurt. ,,Als die toevallig bij zo'n samenwerkingsverband is aangesloten, zullen de lijntjes met bepaalde ziekenhuizen of kraamzorgorganisaties inderdaad korter zijn. Maar als ze echt per se ergens anders heen willen, kan dat gewoon.” Bovendien, vult De Vries aan, is het sowieso de vraag of vrouwen in het ziekenhuis van hun voorkeur terecht kunnen omdat er niet altijd overal plek is. 

lees artikel/document (opent nieuw scherm/tabblad)

Deel dit bericht

pageviews: 2070

tinyurl: link